مشاوره کارآفرینی

 

دپارتمان تخصصص خدمات کارآفرینی درسا صنعت:

   درسا صنعت با توجه به اهمیت و نیاز این بخش دارای دپارتمان تخصصی مشاوره و خدمات کارآفرینی میباشد .  این دپارتمان خدمات تخصصی مورد نیاز جهت تجاری سازی طرح های و پروژه های کارآفرینی را ارائه خواهد نمود که برخی از آنها به صورت زیر می‌باشد

1-ارائه خدمات به محققان و پژوهشگران و ارائه راهکار هایی در جهت تجاری سازی ایده های کارآفرینی

2- طراحی و تدوین مدل کسب و کار مناسب شرکت های دانش بنیان و کارآفرین

3-حوزه آموزش: ارائه آموزش های مورد نیاز کارآفرینان (حقوقی- مالی- حسابداری-  مالیاتی- بازرگانی و...)
4-خدماتی ثبتی: مشاوره و آموزش جهت ثبت شرکت، ثبت برند، ثبت اختراع  جهت تجاری سازی ایده های کارآفرینان
5-اخذ مجوزها: مشاوره و آموزش جهت اخذ جواز و گواهینامه های داخلی و بین المللی
6-مشاوره دانش بنیان: خدمات مشاوره به کارآفرینان  و صاحبان کسب و کار در زمینه دانش بنیان

7-طرح کسب و کار: ارزیابی طرح های تجاری و امکان سنجی برای انواع ایدهای فنی و اقتصادی وهمچنین ارائه کلیه خدمات دردپارتمان تخصصی مشاوره سرمایه گذاری

8-تحقیق و توسعه  بازار: بررسی سهم بازار و نفوذ به بازار های داخلی و خارجی
9-بازار یابی: آماده کردن برنامه و تحلیل وضعیت بازار، ارتقای واحد فروش، مهندسی محصول، مدیریت برند
10-عارضه یابی: شناسایی معضلات ساختاری  و ارائه راه حل های برون رفت پروژه های کارآفرینی

کارافرینی