رتبه ها و عضویت ها

                                        

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی

 

عضو انجمن مشاوران مدیرت ایران

 

عضو انجمن شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و نظارت طرح‌ها

 

عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی

 

گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره از سازمان برنامه و بودجه کشور

 

مجوز مرکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی

 

پروانه فنی و مهندسی