مشاوره کار آفرینی و تجاری سازی

 دپارتمان تخصصص خدمات کارآفرینی درسا صنعت:
درسا صنعت با توجه به اهمیت و نیاز این بخش دارای دپارتمان تخصصی مشاوره و خدمات کارآفرینی میباشد .  این دپارتمان خدمات تخصصی مورد نیاز جهت تجاری سازی طرح های و پروژه های کارآفرینی را ارائه خواهد نمود که برخی از آنها به صورت زیر می‌باشد :

  1. حوزه آموزش: ارائه آموزش های مورد نیاز کارآفرینان (حقوقی- مالی- حسابداری-  مالیاتی- بازرگانی و...)
  2. خدماتی ثبتی: مشاوره و آموزش جهت ثبت شرکت، ثبت برند، ثبت اختراع  جهت تجاری سازی ایده های کارآفرینان
  3. اخذ مجوزها: مشاوره و آموزش جهت اخذ جواز و گواهینامه های داخلی و بین المللی
  4. مشاوره دانش بنیان: خدمات مشاوره به کارآفرینان  و صاحبان کسب و کار در زمینه دانش بنیان
  5. طرح کسب و کار : ارزیابی طرح های تجاری و امکان سنجی برای انواع ایدهای فنی و اقتصادی وهمچنین ارائه کلیه خدمات دردپارتمان تخصصی مشاوره سرمایه گذاری
  6. تحقیق و توسعه  بازار: بررسی سهم بازار و نفوذ به بازار های داخلی و خارجی
  7. بازار یابی: آماده کردن برنامه و تحلیل وضعیت بازار، ارتقای واحد فروش، مهندسی محصول، مدیریت برند
  8. عارضه یابی: شناسایی معضلات ساختاری  و ارائه راه حل های برون رفت پروژه های کارآفرینی